Screen Shot 2022-04-30 at 20.31.55.png

מסע חייו של רבי חיים אבולעפיה

כידוע בית הכנסת העתיק והקדוש משנת 1742 שהוקם ע"י ר' חיים אבולעפיה זצ"ל מחדש היישוב העברי בטבריה, נמצא בלב העיר העתיקה בחצר היהודים. בית הכנסת משמש שנים רבות לאורחים מהעיר ומחוצה לו. לא בכדי הפך לכזה, שבתות חתן רבות מתקיימות בו לאורחים מכל הארץ, הנחות תפילין בימי שני וחמישי ואפילו חופות ובריתות זכינו לארח. המחשבה והיופי של המקום נראה וניבט בכל פינה ולרגע לא פוסק הרצון להמשיך בתנופה זו. כל מה שנעשה הוא מתרומותיכם בלבד ללא שום סיוע משום גורם אחר ממשלתי או עירוני.

 

לאחרונה עלה הרעיון לתת כבוד למייסד בית הכנסת - ר' חיים אבולעפיה - ולציין את מסעו מיום לידתו ועד פטירתו בקיר האחורי של בית הכנסת על ידי עבודת אומנות של גילוף על עץ (בדומה לשאר העבודות הקיימות היום). כל זה יתואר על ידי שביל בו הוא צועד ממקום למקום. מאחורי העבודה הזו מתואר סיפור מופלא של הרב הגאון. הסיפור יופיע גם בכתב לצד תאריכים חשובים במסעו וגילוף העיר או המקום בו ביקר.

וכאן אני צריך את עזרתכם הנדיבה להמשך הפיתוח והשיגשוג ולממש את הרעיון. אני בטוח שאתם מתפעלים כל פעם מחדש על כל תוספת או חידוש שיש במקום.

 

עלות העבודה מוערכת בכ-160000 ₪ ואנחנו לא שם בכלל. אבל, אני סומך עליכם ציבור יקר שתרתמו למשימה כל אחד כפי יכולתו, על מנת לפאר את המקום ולתת גם לבאים אחריכם להנות מיופיו ומהמתרחש בו.

 

לעיל מופיעה הסקיצה הראשונה לעבודת האמנות המדוברת.

 

כל מי שמעוניין להרתם יכול לתרום בדרכים המקובלות המתוארות באתר, בטלפון, בביט, בבנק ובקבוצת ה-PayBox היעודית שנפתחה לצורך כך בקישור לאפליקציה:

 

קישור לתרומות (אפליקציית PayBox)

תודה רבה וה' יצליח דרכיכם בזכות ר' חיים אבולעפיה זצ"ל.