top of page

דוד סבג בר שמחה נלב"ע ג' אב תשע"ה

דוד סבג ז"ל הוביל את בית הכנסת כ-60 שנה דאג לכל צרכיה שיפץ,צבע,בנה,חפר וכיתת רגליו על מנת שיהיה מיניין בשבתות .הוא זה שחיפש חזן לבית הכנסת ואז צירף  וסחף אותי  בשנת 1980 לבית הכנסת המיוחד על מנת לשמש שם כחזן.דוד ז"ל בעל נתינה אינסופית אשר היה מוכן לעשות הכל בשביל האנשים הקרובים אליו ובשביל בית הכנסת.דוד היה ראש שבט  משפחת סבג על בניה נכדיה ונינה .דאג לכל ארועי המשפחה בר מצוות ,חופות . וכל שבתות החתן של המשפחה התקיימו בבית הכנסת.היום מאד חסר לנו בקולו הרועם והסמכותי ובמיוחד בימים נוראים.

יהי זכרו ברוך

ת.נ.צ.ב.ה.

bottom of page