לאחר השיפוץ 2005

בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (70)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (68)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (53)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (46)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (44)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (43)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (41)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (32)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (37)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (38)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (39)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (40)
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה (33)