top of page

Page Title

Page Title

עעעעעעע

בס"ד
          "עיטור מפעל חיים לעוסק בצרכי ציבור באמונה    
                                ליוסי רווח
  חזן וגבאי בית הכנסת עץ חיים אבולעפיא בטיילת טבריא
עיטור מפעל חיים לעוסק בצרכי ציבור באמונה הוענק ביום שני 25.1.2010 ביוזמת  עיתון בשבע ובחסות הרבנות הראשית לישראל בראשות הרב יונה מצגר שליט"א ובהשתתפות יו"ר הכנסת מר ראובן ריבלין ,שר הדתות הרב מרגי ואישי ציבור .הפרס ביוזמת עיתון בשבע נערך זו הפעם הראשונה ורבים הומלצו ע"י הציבור הרחב .הפרס הוענק בטקס רב רושם במלון רג'נסי ירושלים.לפרס הוצגו מועמדים רבים מכל רחבי הארץ ומתוכם נבחרו שנים עשר כמניין שבטי ישראל.בדברי הרב הראשי על הבחירה בכל אחד מהמועמדים מצאנו סגולה מיוחדת שהוא אכן ראוי לה ,אך היינו צריכים לבחור פנינה מתוך פנינה עד שהגענו ל-12 .חיפשנו את הייחודיות בכל אדם מעבר לפעילות השוטפת  ומעבר למה שכל גבאי עושה בד"כ.במקום הוצגה תערוכה מרהיבה של בתי כנסת מכל רחבי העולם וכן תערוכה לצרכי בית הכנסת. יוסי רווח חזן בית הכנסת מזה כ-29 שנים הפך את בית הכנסת למוקד עליה לרגל של אלפי אנשים מרחבי הארץ ומהעולם דואג לפרסמו ולחשוף אותו  בפני מבקרים רבים.בית הכנסת שופץ בשנים האחרונות בצורה מעוררת כבוד ,בכל פינה ניכרת מחשבה מעמיקה.במקום הוקמה פינת מורשת לר' חיים אבולעפיא מחדש ובונה בית הכנסת בשנת תק"ב (1742) .פינה נוספת היא ציון המקווה העתיק שבו היו המתפללים שוטפים את ידיהם לפני התפילה.התיקרה קושטה בעיטורים מרהיבים כמו כן ארון הקודש עוטר בעבודת אומנות מיוחדת . בימים אלו ממש מסתיימת עבודת שיפוץ חזית בית הכנסת ועל הכל כמובן מנצח בגאון מר רווח יוסי .הוקם אתר אינטרנט www.eh-abulafia.org  בו מסופר על המקום ועל מורשת ר' חיים אבולעפיא .מבית הכנסת יוצאת התהלוכה המסורתית  השנתית ביד' אייר הלא הוא יום ההילולא של ר' מאיר בעל הנס.בבית הכנסת מתקיימות שבתות חתן רבות של אורחים מכל רחבי מארץ המתארחים בבתי המלון בסביבה .בית הכנסת מארח סיורים רבים המאורגנים ע"י  העיריה ועל ידי בתי המלון  ומקבלים הדרכה במקום ע"י מר רווח יוסי.כמו כן מתארחים בתי ספר בימי הסליחות .הכל נעשה על מנת להפיץ את מורשתו של ר' חיים אבולעפיא  ואת מורשתה העתיקה והחשובה של טבריה .
bottom of page