top of page
בית כנסת אבולעפיה_edited.jpg

בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה בטבריה

בשנת ה'תק"ב (1742) הוקם בית הכנסת "עץ חיים" ע"י ר' חיים אבולעפיא זצ"ל מחדש הישוב העברי בעיה"ק טבריה. במשך דורות רבים שימש בית הכנסת כמרכז רוחני ואף כונה בארמית "בי כנישתא רבא" שמשמעו "בית הכנסת הגדול".​ מאז הקמתו נחרב בית הכנסת שלוש פעמים. פעמיים נחרב ברעידת אדמה בשנים 1759 ו-1837 ופעם בשטפון הגדול שפקד את העיר בשנת 1934. מאז חנוכתו מחדש בשנת ה'תש"י (1950) עומד מקדש מעט זה על תילו ברוב קדושה, פאר והדר ומבקרים בו רבים.​ מדי שנה, בי"ד אייר, יוצאת תהלוכה גדולה מבית הכנסת אל קברו של ר' מאיר בעל הנס בדרום העיר. במשך השנה משמש בית הכנסת את הקהילה המקומית ובעיקר את מבקרי בתי המלון המקיפים אותו.

זמני התפילות

בערב שבת:

מנחה ולאחר מכן ערבית בשעת כניסת שבת

בשבת:

שחרית בשעה 07:15

לתרומות

בבנק:

בנק מזרחי-טפחות

חשבון 500759

סניף 462 (טבריה)

בדואר:

לכבוד רווח יוסף

ת"ד 359 טבריה מיקוד 14102

ליצירת קשר

רווח יוסף (יוסי)

טלפון נייד: 050-7211009

טלפון: 04-6790030

דוא"ל: yosirevah @ gmail.com

bottom of page