top of page

בשנת ה'תק"ב (1742) הוקם בית הכנסת "עץ חיים" ע"י ר' חיים אבולעפיא זצ"ל מחדש הישוב העברי בעיה"ק טבריה. במשך דורות רבים שימש בית הכנסת כמרכז רוחני ואף כונה בארמית "בי כנישתא רבא" שמשמעו "בית הכנסת הגדול".

מאז הקמתו נחרב בית הכנסת שלוש פעמים. פעמיים נחרב ברעידת אדמה בשנים 1759 ו-1837 ופעם בשטפון הגדול שפקד את העיר בשנת 1934. מאז חנוכתו מחדש בשנת ה'תש"י (1950) עומד מקדש מעט זה על תילו ברוב קדושה, פאר והדר ומבקרים בו רבים.

מדי שנה, בי"ד אייר, יוצאת תהלוכה גדולה מבית הכנסת אל קברו של ר' מאיר בעל הנס בדרום העיר. במשך השנה משמש בית הכנסת את הקהילה המקומית ובעיקר את מבקרי בתי המלון המקיפים אותו.

תחילת טקסט

צור קשר

רווח יוסף (יוסי)
טלפון נייד - 050-7204150

טלפון - 04-6790030
דוא"ל -yosireva @ gmail.com

לתרומות

בבנק:
בנק המזרחי ח-ן 500759
סניף 462 טבריה
בדואר:
לכבוד רווח יוסף
בית הכנסת עץ חיים אבולעפיה
ת"ד 359 טבריה מיקוד 14102

זמני התפילות

יום השישי:

מנחה וערבית - כניסת השבת

שבת:

שחרית - 07:15

bottom of page